Liikennevakuutuksen tulevaisuusfoorumi käynnisti työnsä

Suomi, Yleinen

Osana Liikennealan kansallista kasvuohjelmaa Liikennevakuutuskeskus (LKV) on käynnistänyt Liikennevakuutusjärjestelmän kattavuus liikenteen murroksessa -yhteistyöfoorumin, joka toimii alustana keskustelulle alan tulevaisuudesta sekä toimijoiden mahdollisten tarpeiden esiintuomiselle.

Osana Liikennealan kansallista kasvuohjelmaa Liikennevakuutuskeskus (LKV) on käynnistänyt Liikennevakuutusjärjestelmän kattavuus liikenteen murroksessa -yhteistyöfoorumin, joka toimii alustana keskustelulle alan tulevaisuudesta sekä toimijoiden mahdollisten tarpeiden esiintuomiselle. Tämä edistää alan yhteisen ymmärryksen lisäämistä ja tarpeiden tunnistamista aikaisessa vaiheessa. Foorumin tavoitteena on luoda yhteisiä käytäntöjä ja ohjeita, jotta liikennealan hankkeisiin ei muodostuisi pullonkauloja tai esteitä vakuuttamisen takia.

Liikenteen automatisoituminen, sähköistyminen, palveluistuminen sekä ajoneuvojen kytkeytyminen toisiinsa tarjoavat mielenkiintoisia mahdollisuuksia ympäristöystävällisten ja asiakaslähtöisten palvelujen kehittämiselle ja uusille liiketoimintamalleille. Liikennevakuutus kytkeytyy usealla eri tavalla näihin liikenteen megatrendien käytännön sovelluksiin ja toisaalta toimii mahdollistajana palvelukehitykselle, mutta toisaalta vaatii myös itsessään kehittymistä uusien teknologisten innovaatioiden ja palvelumallien johdosta. Foorumin tavoitteena on käsitellä niin liiketoimintamalleihin, ajoneuvodatan hyödyntämisen teknisiin ratkaisuihin kuin juridiikkaan liittyviä kysymyksiä.

Foorumin aloituskokous järjestettiin 7.9.2020 ja tulevina kuukausina työtä jatketaan kahdessa työryhmässä, joiden ensimmäiset kokoontumiset ovat lokakuussa:

  • uudet palvelut ja liikennevakuuttaminen 6.10. klo 9-11
  • vastuukysymykset ja ajoneuvodatan käyttö 9.10. klo 12-14

Mukana foorumissa on niin hallinnon, vakuutusyhtiöiden kuin liikennealan yritysten edustajia. Foorumi on avoin kaikille toimiijoille ja mukaan voit ilmoittautua vielä Lauri Linnalle LKV:hen, lauri.linna(a)vakuutuskeskus.fi. ITS Finland on tiivisti työssä mukana ja jaamme tietoa työn etenemisestä kanavillamme.

Jaa sivu eteenpäin

Lisää kirjoituksia