Liikenteen digitalisaatiosta vahvistusta Suomen viennille

Suomi, Blogi

Hiilineutraalius, energiamurros ja digitaaliset palvelut sysäävät liikenteen murrosta vauhdilla eteenpäin ja tuovat uusia liiketoimintamahdollisuuksia yritysten kasvulle ja viennille. Keskuskauppakamarin johtava liikenne- ja elinkeinopoliittinen asiantuntija Päivi Wood kirjoittaa ITS Finlandin blogissa liikenteen digitalisaatiosta Suomen viennin vahvistajana.

Päivi Wood Keskuskauppakamari
Kuvalähde: Liisa Takala

Liikenneala on suuren murroksen edessä. Yksi suurimmista muutoksen ajureista on tarve vähentää liikenteestä aiheutuvia päästöjä. Samaan aikaan kun kamppaillaan siitä, mistä ja missä aikataulussa päästöjä leikataan, on katse myös suunnattava liikenteen digitalisaation tarjoamiin liiketoimintamahdollisuuksiin. 

Keskuskauppakamarin johtava liikenne- ja elinkeinopoliittinen asiantuntija Päivi Wood kirjoittaa ITS Finlandin blogissa liikenteen digitalisaatiosta Suomen viennin vahvistajana:

Liikenneala on jo nyt merkittävä toimiala, joka työllistää Suomessa arviolta 175 000 henkilöä yli 31 000 alan yrityksessä. Mielikuvaa liikenteen toimialasta on laajennettava pelkistä liikennevälineistä ja infrasta laajaan kokonaisuuteen, johon kuuluu niin metalliteollisuus kuin ohjelmisto- ja teknologiateollisuus. Suomessa on myös vahvaa osaamista digitalisaation hyödyntämisestä ja dataosaamisesta.

Mielikuvaa liikenteen toimialasta on laajennettava pelkistä liikennevälineistä ja infrasta laajaan kokonaisuuteen, johon kuuluu niin metalliteollisuus kuin ohjelmisto- ja teknologiateollisuus.

Meillä on useita asemansa jo vakiinnuttaneita sekä hyvässä kasvuvauhdissa olevia kestävän ja vihreän liikenteen ratkaisuja kehittäviä yrityksiä. Näiden yritysten menestyksellä on merkittävä vaikutus liikenteen ilmastoratkaisuihin, mutta myös Suomen kasvuun ja vientiin. Kasvumahdollisuudet löytyvät ratkaisuista globaaleihin haasteisiin.

Euroopan komissio julkaisi viime vuoden joulukuussa älykkään ja kestävän liikenteen strategian, joka viitoittaa tietä hiilineutraaliin unioniin vuoteen 2050 mennessä. Strategian toteuttamiseksi on laadittu toimenpidesuunnitelma, joka sisältää yli 80 lainsäädäntöaloitetta liikennesektorille. Näillä lainsäädäntöaloitteilla myös luodaan puitteita markkinoille ja uudenlaisille palveluille ja ratkaisuille. Kansallisesti tärkeiden ja vihreää vientiä edistävien lainsäädäntöaloitteiden tunnistaminen ja niihin vaikuttaminen edellyttää aktiivista vuoropuhelua julkisten ja yksityisten toimijoiden välillä.

Suomen ja suomalaisten yritysten ei tule ainoastaan sopeutua muutokseen. Niiden tulee myös suunnata katseet niihin mahdollisuuksiin, joita vihreä digiliikenne tuo mukanaan. Muun muassa hiilineutraalius, energiamurros ja digitaaliset palvelut sysäävät liikenteen murrosta vauhdilla eteenpäin ja tuovat uusia liiketoimintamahdollisuuksia yritysten kasvulle ja viennille.

 


Kuka?

Kirjoittaja on Keskuskauppakamarin johtava liikenne- ja elinkeinopoliittinen asiantuntija Päivi Wood.


Lisää aiheesta:

ITS Finland aloittaa uuden liikkumisen murrosta arvioivan blogisarjan: lue Eemil Rauman ensimmäinen blogikirjoitus etätyön vaikutuksista liikenteeseen.


Lähteet:

Artikkelikuvan kuvalähde: Liisa Takala

Jaa sivu eteenpäin

Lisää kirjoituksia

Automaattiliikenteen koulutusverkosto perustettu
Yleinen

Automaattiliikenteen koulutusverkosto perustettu

Suomalaisten korkeakoulujen yhteistyönä on rakennettu 30 opintopisteen laajuinen opintokokonaisuus, jonka opintojaksot avaavat automaattiautojen teknologisia, eettisiä ja juridisia haasteita, automatisaation ja sähköistymisen tarpeita ajoneuvo- ja liikennejärjestelmäsuunnittelussa sekä ajoneuvoihin, älykkääseen infrastruktuuriin ja liikenteen sähköistymiseen liittyviä liiketoimintamahdollisuuksia. Erikoistunut Koulutusyhteistyö Vastaa Työelämän Tarpeisiin Automatisoidussa Liikenteessä Opetus- ja kulttuuriministeriön erityisavustuksella toteutetussa kehityshankkeessa tavoitteena oli käynnistää uusi koulutusyhteistyötä toteuttava korkeakouluverkosto, joka […]
Kimmo Ylisiurunen - Liikennealan kestävän kasvun ohjelma
Blogi

Kasvuohjelmasta kevään ponnahduslauta kasvuun ja maailmalle

Liikennealan kasvuohjelmissa – ensin kansallisessa kasvuohjelmassa ja sen jälkeen kestävän kasvun ohjelmassa, on vuodesta 2018 alkaen tehty työtä laajalla toimijajoukolla alan yhteisen vision kirkastamiseksi, toimijoiden yhteistyön syventämiseksi sekä yritysvetoisen kasvun ja viennin edistämiseksi. Kasvuohjelman päättymisestä kirjoitettiinkin uutiskirjeessä jo viime vuoden puolella. Nyt, ohjelman päätyttyä vuoden vaihteessa, on hyvä pohtia, mitä meille jäi eväiksi tuleville vuosille […]
ITS Kasvufoorumi yhteistyöllä maailamalle. Nina Kopola BF, Lulu Ranne LVM ja Wille Rydman TEM
Uutinen

Kasvufoorumi ”Yhteistyöllä maailmalle” – Kooste

Viime perjantaina 19.1.2024 koettiin merkittävä tapahtuma liikennealan kestävän kasvun saralla, kun Pikku-Finlandiassa järjestettiin Kasvufoorumi. Tämä tapahtuma merkitsi Liikennealan kestävän kasvun ohjelman päätöstä, mutta samalla se tarjosi näkymän alan tulevaisuuteen, korostaen yhteistyön jatkumista. Seuraavassa tapahtuman esitykset sekä keskeiset puheenaiheet. Jokaisen esiintyjän oma esitys materiaali on katsottavissa esityksen otsikossa olevasta linkistä (pdf). Kasvufoorumin avaus Kasvufoorumin avasivat Liikenne- […]