Millaisia mahdollisuuksia löydämme suomalaiselle liikennealan osaamiselle ja tuotteille maailmalta – nyt ja jatkossa?

Suomi, Blogi

Suomi elää viennistä ja hyvinvoivista yrityksistä. Olemme pitkien etäisyyksien maa, mutta emme yhteistyössä. Kotimarkkinamme koko asettaa yhteiskunnallemme tavoitteita katsoa rajojemme ulkopuolelle kaikilla toimialoilla – myös liikennealalla. Samanaikaisesti globaalit haasteet pakottavat meidät innovoimaan kestävämpiä ratkaisuja mm. hiilineutraalisuustavoitteisiin pääsemiseksi.  Kestävyyttä haetaan yhteiskunnassa monessa asiassa. Vihreä siirtymä, yhteiskunnan toimintojen – sähköautoista järkevään kulkutapajakaumaan – luo ekologista kestävyyttä. Samoin…

blogi liikenteen kestävän kasvun ohjelma

Suomi elää viennistä ja hyvinvoivista yrityksistä. Olemme pitkien etäisyyksien maa, mutta emme yhteistyössä. Kotimarkkinamme koko asettaa yhteiskunnallemme tavoitteita katsoa rajojemme ulkopuolelle kaikilla toimialoilla – myös liikennealalla. Samanaikaisesti globaalit haasteet pakottavat meidät innovoimaan kestävämpiä ratkaisuja mm. hiilineutraalisuustavoitteisiin pääsemiseksi.  Kestävyyttä haetaan yhteiskunnassa monessa asiassa. Vihreä siirtymä, yhteiskunnan toimintojen – sähköautoista järkevään kulkutapajakaumaan – luo ekologista kestävyyttä. Samoin digitalisuudella haetaan tehokkuutta ja sen mukanaan tuomaa kestävyyttä. Taloudellisesti meidän tulee etsiä kestäviä – kriiseissäkin kestäviä – ratkaisuja ja malleja huolehtia suomalaisen teollisuuden kestävyydestä. Ei pidä unohtaa yhteiskunnan hyvinvointia – yrityksien hyvinvointi luo pohjaa yhteiskunnan palveluiden ylläpidolle. On aika viedä suomalainen hiilikädenjälki maailmalle.

Kasvuohjelmalla referenssimarkkinasta vientiin

Liikennealan kestävän kasvun ohjelman yksi päätavoite on löytää suomalaiselle osaamiselle, tuotteille ja palveluille vientikanavia maailman markkinoille. Esimerkiksi Euroopan elpymistuen osana satsataan noin 85 miljardia euroa kestävään liikkumiseen. Jäsenmaiden suunnitelmissa toistuvat suomalaisen osaamisen kannalta mielenkiintoiset termit kuten raideliikenteen digitalisaatio, älykkäät satamat, kestävä kaupunkiliikenne, liikenteen palveluistuminen ja sähköistyminen. Meillä on paljon annettavaa – oikealla tavalla palvelumme ja tuotteemme paketoiden, oikeat kanavat vientiin ja kuppanoitumiseen avaten ja liikennealan tarjooma viestien. Toki päälle alan koordinaatiotyötä ja hyvin toimiva kotimaan markkina, joka edesauttaa hyvien referenssien syntyä kokeiluin ja innovaatiomyönteisin hankinnoin.

Ovia on, miten saamme ne auki?

Taustatyötä on tehty viime vuoden puolella laajasti kansainvälisiä mahdollisuuksia kartoittaen. Käymme aktiivisesti keskustelua suomalaisen vientiverkoston Team Finlandin kanssa tunnistaaksemme potentiaalisia markkinoita – aloittaen Euroopasta, jatkossa laajemminkin, mikäli yrityksille on tunnistettavissa kiinnostavia mahdollisuuksia EU:n sisämarkkinoiden ulkopuolelta. Erittäin kiinnostavia uudistuksia liikennejärjestelmään tehdään parhaillaan Euroopan elpymisrahoilla, joista noin 85 miljardia euroa kohdistuu tulevina vuosina kestävään liikkumiseen.

Suomalaiset eivät varmastikaan marssi avoimista ovista uusille markkinoille vaan työ vaatii pitkäjänteisyyttä, systemaattisuutta ja yhteistyötä. Lisäksi lähes aina tulee yritysten löytää kohdemarkkinasta kumppaneita. Liikennealalle laaditaan parhaillaan suunnitelmaa yhtenäisen, systemaattisen vientiin tähtäävän kansainvälistymisen edistämiseksi. Tähän koneistoon on tavoitteena kytkeä mukaan koko laaja-alainen toimijajoukko – yritykset ja yritysten kasvu hyvin toimivilta referenssimarkkinoilta vientiin. Julkissektorin mahdollistava ja tutkimuksen kehitystä buustaava rooli vahvasti mukana. Vastaavaa ei ole aiemmin systemaattisesti liikennealalla tehty.

Odotammeko, että meidät tullaan ovelta hakemaan?

Kuten tiedetään, jos odotamme tarjouspyyntöä sähköpostiin, olemme usein auttamatta myöhässä. On siis syytä löytää polkuja, missä olemme suomalaisina keskustelussa markkinan uusista mahdollisuuksista ja paikallisista kumppaneista ennen kuin ne tulevat tarjouspyyntönä pöydille. Siihen tarvitsemme paikallistuntemusta Team Finland -verkostosta, proaktiivista otetta kääntää kiviä, löytää kumppaneita ja ennen kaikkea kotimaan tarjoaman selkiyttämistä ja toimialan olemassa olevien verkostojen kytkemistä kokonaisuuteen.

Tarjooma – Mitä meillä on tarjolla?

Miten kuvaat, mitä meillä on Suomesta vietävissä liikennealalta? Tämä kysymys tuli ja tulee toistuvasti eteen. Ytimessä on suomalaisen osaamisen, tuotteiden ja palveluiden ydinviesti siitä, mitä voimme tarjota maailmalle. Kasvuohjelma on tiivistänyt tätä ydinviestiä Future Mobility Finland.fi -sivustolle teemalla ”Finnish Excellence in Transport Sector”. Tavoitteena on, että kuka tahansa meistä voi hieman hissipuhetta pidemmällä esittelyllä kertoa, mitkä ovat suomalaisen liikennealan kärjet – vastauksena kysymykseen ”Mitä ajankohtaista Suomen liikennealalla on tarjota maailmalle?”. Samassa koostetaan mm. Business Finlandin laaja-alaiset aihekohtaiset tarjoomakuvaukset helposti löydettäväksi.

No mitä olemme jo löytäneet?

Muutama nosto siitä, mitä olemme jo löytäneet ja mitä on tulossa. Etenemme valikoitujen kiinnostavien markkinoiden avaamiseksi yhteistyössä Team Finland -verkoston (Business Finlandin ja lähetystöjen vientihenkilöt) kanssa. Käynnistämme markkinan ”katselmuksen” maakohtaisilla webinaareilla, missä tunnistetaan kohdemaan liikennealan mahdollisuuksia sekä kumppaneita. Tärkeintä on tunnistaa tässä vaiheessa, missä liikennealan asioissa meillä on mahdollisuuksia omat osaamisalueemme huomioiden. Aktiivisimmat yritykset ovat tarttuvat jo heti tässä vaiheessa markkinan mahdollisuuksiin ja toisaalla edistämiseksi tarvitaan Team Finland -verkoston lisäselvityksiä mm. kumppaneiden löytämiseksi. Aiheista kiinnostuneet yritykset pyritään tunnistamaan ja tunnistettujen teemojen vientiponnisteluihin on käytettävissä Business Finlandin vientiä tukevia instrumentteja. Työkalupakissa on delegaatiomatkat, messutapaamiset, yritysryhmän vierailut jne., joissa paikallinen osaajajoukko on apuna – kohdistaen osaamista paikalliseen tarpeeseen.

Mitä on jäänyt tähän mennessä mukaan maakohtaisista avauksista?

Italia – isoja mahdollisuuksia suomalaisille tutuissa aiheissa.

Webinaarin ja jatkokeskusteluiden tuloksena on tunnistettu erittäin mielenkiintoisia mahdollisuuksia suomalaiselle osaamiselle neljässä aiheessa – Rail, Maritime & Ports, Automotive, ja Urban Smart Mobility. Rail -teemasta on käynnissä pikainen italialaista kumppanitoimijaverkostoa ja integraattoripotentiaalia tarkentava selvitys. Maritime & Ports -teemasta selvitetään mahdollisuutta delegaatiomatkalle tulevalle syksylle ja Automotive -teemasta lähetystön tarkoituksena on selvittää yhteistyömahdollisuuksia Italian ajoneuvoteollisuuden suuntaan (esim. Marelli, Iveco, Stellantis). Urban Smart Mobility -teemassa tarkoitus on seuraavaksi tunnistaa ja tarkentaa suomalaisten kiinnostusta ja tarjoamaa, jotta osataan tunnistaa potentiaalisia italialaisia yhteistyökumppaneita. Tarkoitus on järjestää vielä keväällä tähän aiheeseen pureutuvat informaatioiskut ja online -tapaaminen suomalaisyrityksille potentiaalisten italialaisten asiakas-/yhteistyöyritysten kanssa.

Hienoja mahdollisuuksia keihäänkärkiteemoista.

Kroatia – pohjoismainen osaaminen kiinnostaa.

Myös Kroatian markkinan nähdään tarjoavan suomalaisille hyviä mahdollisuuksia. Elpymistuen alaisia kehityshankkeita (n. 730 milj. euroa) on käynnistymässä mm. tieliikenteen tietullijärjestelmissä, raideliikenteen digitalisoinnissa, satamien modernisoinnissa ja kaupunkiliikenteen uudistuksissa mm. raideliikenteen, sähköistyksen ja palveluiden parantamiseksi. Kiinnostusta suomalaisiin nousi esille mm. kaikissa olosuhteissa toimivan automaattiliikenteen saralla. Myös liikkuminen palveluna ja siihen liittyvät liikkumisen uudet mallit ovat kaupunkiliikenteen kärkiaiheita. Yleisesti, pohjoismainen tapa toimia ja pohjoismaiset yritykset ovat hyvässä huudossa Kroatiassa.

Kroatian mahdollisuuksista tavoite seuraavaksi nostaa esille erityiset kärkiteemat ja katsoa, millainen kiinnostus on yrityksillä jatkoaskeliin.

Ja mitä seuraavaksi?

Näiden muutamien esimerkkien lisäksi Suomi ja suomalainen liikenneala on laajan kiinnostuksen kohteena, ja eri toimijat tekevät hyvää työtä kansainvälisten suhteiden ja kumppanuuksien edistämiseksi. Kasvuohjelma käy parhaillaan keskusteluja useamman uuden markkinan aktivoimisesta. Listalla ovat mm. Puola, Tsekki, Slovakia. Samanaikaisesti ITS Finlandin kanavien kautta on tulossa mielenkiintoisia keskusteluita ja tapahtumia Hollannin, Viron ja Portugalin markkinasta. Juuri käynnistyneen Business Finlandin Decarbonized Cities -ohjelman ensimmäiset liikennealaakin koskevat vientikohdeaktiviteetit kohdistuvat Singaporeen, Espanjaan ja USA:han. Aktiviteetteja on hienosti liikkeellä, toki tämä kaikki vaatii koordinaatiota – oikean viestin ja oikeiden yritysten saamiseksi oikeaan paikkaan ja päällekkäisyyksien välttämiseksi.

Kasvuohjelmalla on käynnistynyt toimenpiteet liikennealaa koskevan kansainvälisen näkyvyyden ja toimenpiteiden edistämiseksi – suunnitelmallisesti ja toimijoiden yhteisponnistuksena. Tavoitteena on valjastaa alan ja alan vientiä tukevat toimijat koordinoidumpaan yhteistyöhön. Systemaattisella ja koordinoidummalla näkyvyydellä ja toimenpiteillä nähdään mahdollisuus saada aikaan enemmän vähemmällä. Tämä on koko alan ponnistus, liikennealan kestävän kasvun ohjelman tavoitteiden mukaisesti kasvun synnyttämiseksi yritysvetoisesti, kaikki siis mukaan.

Oletko kiinnostunut edellä kuulluista markkinoista? Kerro siitä meille

Uusia markkinamahdollisuuksia siis on. Mahdollisuuksien muuttaminen vienniksi ja liiketoiminnaksi vaatii yritysten aktiivisen mukaan tulon. Kokoamme Team Finland -verkoston edustajien kanssa kiinnostuneita yrityksiä keskusteluun, joten kerro kiinnostuksestasi meille.

Kerro meille myös kansainvälisesti kiinnostavista uutisista, kokeiluista tms. Future Mobility Finland -sivustolla välitettäväksi.
Ja seuraa kasvuohjelmaa LinkedInissä – https://www.linkedin.com/company/liikennealan-kestavan-kasvun-ohjelma

Kimmo Ylisiurunen
Liikennealan kestävän kasvun ohjelma
kimmo.ylisiurunen@ramboll.fi

Photo by Venti Views on Unsplash
Jaa sivu eteenpäin

Lisää kirjoituksia

Uutinen

Intertraffic Amsterdam 2024

Viikko Intertraffic Amsterdamiin Intertraffic Amsterdam on kansainvälinen foorumi kaikille liikenneteknologian ammattilaisille maailmanlaajuisesti. Yli 900 näytteilleasettajaa yli 100 maasta tarjoaa kattavan katsauksen uusimpiin suuntauksiin ja kehitykseen. ITS Finland yhdessä ITS Nordic+ kanssa osallistuvat tapahtumaan yhteisosastolla ITS Nationlasin alla. ITS Nationals tuo yhteen kymmenen maata Euroopasta. ITS Finlandin alla osastolle numero 02.308 osallistuu 8 jäsentämme; Finntraffic, Forum […]
Lausunnot

Älykkään liikenteen verkosto ITS Finlandin lausunto-Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi liikennevakuutuslain, Liikennevakuutuskeskuksesta annetun lain ja vakuutusyhtiölain muuttamisesta 

Älykkään liikenteen verkosto ITS Finlandin lausunto koskien hallituksen esitystä eduskunnalle laeiksi liikennevakuutuslain, Liikennevakuutuskeskuksesta annetun lain ja vakuutusyhtiölain muuttamisesta   ITS Finland toimii digitaalisen liikenteen ja kuljetuksen kehittämisen yhteistyöfoorumina kooten hallinnon, tutkimuksen ja elinkeinoelämän toimijat yhteen. ITS Finland on voittoa tavoittelematon asiantuntijaverkosto, johon kuuluu yli 100 jäsenorganisaatiota, joissa työskentelee yli 30 000 työntekijää. Yhdistyksen tavoitteena on edistää […]
Blogi

Pro gradu -tutkielma älykkään liikenteen mahdollisuuksista ja haasteista Suomen kunnissa

Blogikirjoitus älykkääseen liikenteeseen liittyvästä pro gradu -tutkielmasta, jonka on tehnyt tuotantotalouden ekonomi Aukusti Perttula.