Kasvuohjelma

Liikennealan kestävän kasvun ohjelma 2021-2023 on päivitys Liikennealan kansalliselle kasvuohjelmalle. Kestävän kasvun ohjelma edistää liikenteen toimialan kestäviin ratkaisuihin perustuvaa yritysvetoista innovaatiokehitystä, kansainvälistymistä ja kasvua.

Liikennealan kestävän kasvun ohjelma

Ohjelman tavoitteena on toimialan investointien ja kansainvälisen kasvun edistäminen ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävillä ratkaisuilla. Liikennealan kestävän kasvun ohjelma kannustaa yksityisen ja julkisen sektorin toimijoita entistä tiiviimpään yhteistyöhön. Liikenneala on merkittävien muutosten keskellä, joiden keskeisinä ajureina toimivat kaupungistuminen, päästövähennystavoitteet, alan innovaatiot ja teknologinen kehitys sekä yritysten markkinamahdollisuudet globaaleille markkinoille.

Ohjelman tavoitteena on synnyttää Suomeen liikennealan kansainvälisiä liiketoimintaekosysteemejä ja 10 000 työpaikkaa vuoteen 2025 mennessä. Ohjelmaan on luotu yhteinen tavoitetila ja tulevaisuuskuva vuoteen 2030, kuvattu alan osaaminen ja toimintaympäristö, määritelty toimenpiteet lähivuosille sekä organisoitu ohjelman täytäntöönpano ja seuranta.

ITS Finland toimii Liikennealan kestävän kasvun ohjelman koordinaattorina. Lue lisää kasvuohjelmasta Työ- ja elinkeinoministeriön sivuilta sekä hankesivulta.

Future Mobility Finland

Future Mobility Finland -sivut on osa Suomen kansallista liikennealan kestävän kasvun ohjelmaa. Ohjelman tavoitteena on uudistaa liikennesektoria ja edistää alan vientivetoista kasvua ekologisten, kustannustehokkaiden ja sosiaalisesti kestävien ratkaisujen avulla.