Verkostoituminen

Intohimolla johdettu.

Yhdistys on saavuttanut 16 vuoden aikana vahvan maineen liikennealan tulevaisuuden tekijänä. Yhdistyksen näkökulmia arvostetaan ja niitä myös kysytään laajasti. 

Verkostoituminen

Verkottamalla

Tuomalla yhteen alan asiantuntijoita ja päättäjiä kehityksen aktivoimiseksi ja uusien kumppanuuksien ja liiketoimintamallien löytymiseksi Suomessa ja kansainvälisesti.

ITS Finland on aktiivinen verkostoitumisen edistäjä toimialan kansallisten ja kansainvälisten toimijoiden kesken. Verkostoitumisen konkreettiset askeleet Suomessa 2023 

  • ITS-verkosnton kehittäminen ja ylläpitäminen Suomessa.
  • Käydään aktiivista vuoropuhelua muiden alaan vaikuttavien järjestöjen kanssa ja osallistutaan niiden toimintaan yhdistyksen painopisteiden mukaan.
  • Aktivoidaan jäsenistön osallistumisia tilaisuuksiin, jotka ovat merkityksellisiä toimialarajat ylittävien ratkaisujen edistämiseksi ja tehdään yhteistyötä tällaisten tapahtumien kanssa.
  • Verkottaminen viranomaisten kanssa.
  • 5 – 10 vuosittaista tapahtumaa ja työpajaa.

Yhdistys kuuluu Erticon yhteydessä toimivaan verkostoon Network of the National ITS Associations (NITS), jonka kokouksissa yhdistystä edustavat kulloisenkin tilanteen mukaan toiminnanjohtaja ja puheenjohtaja. 4 

Viime vuosina ITS kongressien ympärille rakennettu ITS Nordic+ -yhteistyö on osoittautunut hyväksi tavaksi verkottaa jäsenistöä pohjoismaisten ja Viron toimijoiden kanssa, ja tätä työtä on tarkoitus kehittää ja laajentaa. Kansainvälisen verkottamisen konkreettiset askeleet:

  • Pohjoismainen yhteistyö ja verkostot. Jatketaan Nordic+ -yhteistyön kehittämistä.
  • Pohjoismainen viennin edistäminen.
  • Kansainvälisen ITS-verkoston hyödyntäminen.
  • ITS-kongressit. Osallistutaan ITS Europe -kongressiin delegaationa, ja kiinnostuksen puitteissa myös näyttelyosastolla. Osallistutaan ITS World -kongressiin mahdollisuuksien ja verkoston kiinnostuksen mukaisesti. 
  • ITS Finlandin edustajat osallistuvat resurssien mukaan asiantuntijana tai puhujana kansainvälisiin tilaisuuksiin, jotka edistävät yhdistyksen tavoitteita ja painopisteitä.