Liikennealan kestävän kasvun ohjelma 

Liikennealan kestävän kasvun ohjelman tärkein tavoite on toimialan vientivetoisen kasvun edistäminen. 

Vennin edistäminen

Mitä teemme:

 • ITS tapahtumiin osallistuminen
 • Webinaarit
 • Kongressimatkat
 • Vaikuttaminen EU-regulaatioon
 • Kotimarkkinareferenssit
 • Suomalaisesta osaamisesta viestiminen

Miten teemme:

 • Suomalaisten vientiorganisaatioiden edistäminen
 • Business Finland -yhteistyö
 • Team Finland –yhteistyö
 • Nordic Innovation –yhteistyö
 • Nordic+ ja ITS Nationals

ITS maailmalla

Vaikuttavuutta kansainvälisistä verkostoista

Suomi tunnetaan maailmalla älykkään liikenteen ja erityisesti liikenne palveluna -ajattelutavan edelläkävijänä. ITS Finland on aktiivinen toimija Suomi-kuvan ja kansainvälisten verkostojen luomisessa.

National ITS Associations (NITS) toimii eurooppalaisena verkostona eri maiden ITS organisaatioiden välillä. NITS perustettiin vuonna 2004 ja sitä isännöi Euroopan kattojärjestö ERTICO – ITS Europe. Verkostoon kuuluu tällä hetkellä 27 jäsenorganisaatiota. ITS Finlandilla on edustaja NITS:in koordinaatiokomiteassa. Kansainvälistä yhteistyötä tehdään myös mm. ITS American ja ITS Asia-Pacificin kanssa.

ITS Finland tekee erityisen tiivistä yhteistyötä muiden Pohjoismaiden sekä Viron kanssa yhtenäisen älyliikennemarkkinan sekä pohjoismaisen älykkään ja puhtaan liikkumisen brändin luomiseksi.

Eurooppalaisten organisaatioiden lisäksi ITS Finland tekee yhteistyötä eri tahojen kanssa globaalisti ja on aktiivinen toimija mm. älyliikenteen Euroopan ja maailmankongresseissa.