Viestintä

Viestinnässä tuodaan esille konkreettisia toimia liikennejärjestelmän muutoksen vauhdittamiseksi ja tarjolla olevista yritysten ratkaisuista. Erityisesti tavoitellaan jäsenistön näkyvyyden kasvua kaikissa medioissa. 

Viestinnässä tuodaan esille konkreettisia toimia liikennejärjestelmän muutoksen vauhdittamiseksi ja tarjolla olevista yritysten ratkaisuista. Erityisesti tavoitellaan jäsenistön näkyvyyden kasvua kaikissa medioissa. 

Yhdistyksen verkkosivut, uutiskirje ja sosiaalisen median kanavat toimivat viestinnän keskiössä. Verkkosivuja kehitetään edelleen ja päivitetään aktiivisesti tavoitteena toimialan kokonaiskuvan luominen ja ajankohtaisen informaation välittäminen. 

Verkkosivujen ohella osallistutaan aktiivisesti kasvuohjelman puitteissa julkaistavan ”Future Mobility Finland” -sivuston sekä yhdessä luodun ITS Nordic+ -sivuston kehittämiseen ja ylläpitoon. 

  • ITS Finland nettisivut ja tapahtumakalenteri
  • Jäsenten kuvaukset ITS Finlandin nettisivuilla
  • Future Mobility Finland ja Nordic+ -sivusto kansianväliseen viestintään
  • ITS Finland & Factory uutiskirje joka kolmas viikko
  • ITS Finland sosiaalisen median kanavat ovat LinkedIn, Twitter ja YouTube

Toiminta hyödyttää koko toimialaa

  • Viestimme koko alan puolesta ja alalle lisäten toimialan tietoisuutta kestävän ja digitaalisen liikenteen mahdollisuuksista.
  • Edistämme liikennealan kasvua ja viestiä verkottamalla alan toimijoita kansallisesti ja kansainvälisesti.
  • Vaikutamme alan lainsäädäntöön, hankkeisiin ja rahoitusinstrumentteihin: intressimme on lisätä kestävien ja digitaalisten liikkumisratkaisuiden osuutta kansallisissa ja kansainvälisissä hankkeissa, ohjelmissa ja tukirahoituksissa.
  • Edistämme Suomalaisen liikenneosaamisen brändiä tuoden esille suomalaisia innovaatioita, ratkaisuja ja palveluita osana kansainvälistä vaikuttamista, viestintää ja verkottamista. Jäsenenämme varmistat näkyvyyden osana Suomalaista kestävän ja älykkään liikenteen brändiä.