Älykkään liikenteen verkosto -ITS Finland syyskokous ja syysseminaari ”Raideliikenteen digitalisaatio” keräsi laajasti mielenkiintoa

Suomi, Uutinen

Älykkään liikenteen verkosto – ITS Finland ry kokoontui Helsingin Kilta-salissa torstaina 24.11. jo kuudenteentoista syyskokoukseen, jonka jälkeen pidettiin perinteinen syysseminaari aiheena Raideliikenteen digitalisaatio. Syyskokouksen tärkeimpänä antina oli vuoden 2023 toimintasuunnitelman hyväksyminen. Runsas joukko alan suunnittelijoita, toteuttajia ja vaikuttajia saapui kuulemaan, keskustelemaan ja verkostoitumaan raideliikenteen vihreän ja digitaalisen siirtymän ympärille. Ja tapahtuman jälkeisillä kokkareilla käytiin samalla…

ITS Finland Syysseminaari 2022

Älykkään liikenteen verkosto – ITS Finland ry kokoontui Helsingin Kilta-salissa torstaina 24.11. jo kuudenteentoista syyskokoukseen, jonka jälkeen pidettiin perinteinen syysseminaari aiheena Raideliikenteen digitalisaatio.

Syyskokouksen tärkeimpänä antina oli vuoden 2023 toimintasuunnitelman hyväksyminen.

Runsas joukko alan suunnittelijoita, toteuttajia ja vaikuttajia saapui kuulemaan, keskustelemaan ja verkostoitumaan raideliikenteen vihreän ja digitaalisen siirtymän ympärille. Ja tapahtuman jälkeisillä kokkareilla käytiin samalla läpi viimeisimmät kuulumiset ja kuultiin tuoreimmat älykkään liikenteen trendit.

Liikenteen murros vaatii toteutuakseen ennen kaikkea osaamisen kehittämistä laajalla rintamalla. Suomalainen osaaminen on korkealla tasolla kansainvälisessäkin vertailussa, mutta sinänsä varsin perinteinen raideliikenneala kehittyy nyt vauhdilla. Alan murrokseen ja haasteisiin vastataan yhä enemmän digitaalisilla ratkaisuilla, ja ajan hermolla oleville toimijoille on tarjolla runsaasti mielenkiintoisia mahdollisuuksia. Kansallisia hankkeita kannattaa käyttää positiivisella tavalla hyväksi kotimaisen osaamisen kehittämisessä, ja referensseinä maailman kasvaville digihankkeille.

Seuraavassa tapahtuman esitykset sekä keskeiset puheenaiheet. Katso tästä tapahtuman live tallenne kokonaisuudessaan (linkki youtube). Jokaisen esiintyjän oma liveosuus (video) on linkitetty alkamaan esiintyjän nimessä olevasta linkistä.  Esityksen otsikossa taasen on linkki pdf:ään.

Karri Salminen ITS Finland

ITS Finlandin hallituksen puheenjohtaja Karri Salminen toivotti kaikki paikalla olijat tervetulleeksi(video) puhui raideliikenteen uudistumisen mielenkiintoisista mahdollisuuksista myös älyliikennetoimijoille. Hän peräänkuulutti ennakkoluulotonta ja rohkeaa asennetta isoissa kysymyksissä, mukaan lukien viime aikoina puheenaiheena ollut raideleveys. Joitakin asioita on hyvä katsoa aidosti pitkällä horisontilla. Puheenvuoronsa päätteeksi hän kutsui ensimmäisen esiintyjän ja avauspuheen pitäjän Saara Reinimäen liikenne- ja viestintäministeriöstä estradille.

Saara Reinimäki, yksikön johtaja, Automaatioyksikkö, Liikenne- ja viestintäministeriö

Automaatio ja data – regulaatiota ja liiketoimintaa raiteilla (pdf), Saara Reinimäki, yksikön johtaja, Automaatioyksikkö, Liikenne- ja viestintäministeriö (video)

Puheen aluksi Saara Reinimäki otti esille oman henkilökohtaisen ajankohtaisen huomion ja huolensa diversiteetistä ja kuinka naisia toivotaan osallistumaan enemmän liikennealan tapahtumiin puhujiksi ja osallistujiksi. Tästä näkökulmasta on helppo olla samaa mieltä.

Digitalisaatiolla on mahdollisuus parantaa monella eri tavalla palvelutasoa junaliikenteessä, joista voi erikseen nostaa isot teemat kuten paremmat matkustajapalvelut, automaattinen junankulkuvalvonta, rataverkon optimoitu käyttö, big data ja ympäristövaikutukset.

Saara Reinimäki sai raikuvat aplodit hyvästä ajankohtaisesta esityksestään.

Juha-Lehtonen-Siemens

Digiosaamisella kohti kestävää, mukavaa ja kustannustehokasta raideliikennettä (pdf), Juha Lehtonen, Siemens Mobility(video)

Lehtonen piti erinomaisen kattavan esityksen, jossa esiteltiin globaalit megatrendit kestävien liikkumisratkaisujen tarpeiden taustalla. Mielenkiintoisena nostona Siemens Xcelerator, jossa reaalimaailma yhdistyy digitaaliseen maailmaan, avainsanoina yhteen toimiva ja verkottunut ekosysteemi. Mainittakoon erikseen, että Lehtosen esityksessä nähtiin Siemensin inspiroiva video, jossa peilattiin nykyhetkeä ja tulevaisuuden visioita kauniin visuaaliseksi tarinaksi.

Digiratahanke ja rautateiden avoimet standardit – mahdollisuus suomalaisille kasvuhakuisille teknologiayhtiöille (pdf), Markus Melander, Johtaja, uudet teknologiat, Relesoft (video)

Markus Melander aloitti innostavan esityksensä räväkästi ja herätti keskustelun mahdollisuuksista ulkomaan markkinoilla. Melander nosti esille erikseen hankintojen merkityksen alan kehittymisessä ja loi uskoa kotimaisen osaamisen käyttämiseen sekä peräänkuulutti uskallusta poiketa vakiintuneista toimintalinjoista.

Markus Helelä, Sweco

Future Railway Timetabling and Operations Optimization In Finland (pdf), Markus Helelä, Diplomi-insinööri, vanhempi asiantuntija, projektipäällikkö, Sweco (video)

Markus Helelä piti syväluotaavan esitelmän aiheesta Suomen junaliikenteen tulevaisuuden operoinnin ja aikataulusuunnittelun optimoinnista. Tulevaisuudessa saamme ehkä nauttia älykkäästä ja automaattisesta sekä sujuvasti optimoidusta junaliikenteestä, jossa algoritmit, tehokkaat tietokoneet ja tekoäly kuljettavat autonomisia junia turvallisesti ja aikataulussa perille. Kuulijat saivat oppitunnin tiedolla johtamisesta etulinjassa.

Digirata Lehtola Pylvänen

Digirata – perustukset rautatieliikenteen digitalisaatiolle (pdf), Jari Pylvänäinen, Hankejohtaja, Fintraffic & Juha Lehtola, Projektipäällikkö, Ylitarkastaja, Väylävirasto (video)

Digiradan johtokaksikko avasi ehkäpä Suomen historian suurinta yksittäistä älyhanketta eli digirataa. Digirata on n.1,7 miljardin euron kokoinen tulevaisuusinvestointi, jossa uusitaan kaikki nykyiset raideliikenteen ohjauksen digitaaliset järjestelmät ERTMS-mukaisiksi. Kyseessä on harvinainen, jopa ainutlaatuinen tilaisuus luoda tulevaisuuden ratkaisuja. Tätä ”Suomen suurinta startupia” on valmisteltu yli kolme vuotta ja nyt projekti on nytkähtänyt liikkeelle, mutta tähän ”junaan” ehtii vielä hypätä mukaan.

Kai Hermonen, SmartRail Ecosystem Program Manager, Skoda Transtech

SmartRail Ekosysteemi ja sen toiminta (pdf), Kai Hermonen, SmartRail Ecosystem Program Manager, Skoda Transtech (video)

Kai Hermosen esityksessä käytiin aluksi läpi SmartRail ekosysteemin lyhyt, mutta erinomaisen tuloksekas historia, josta siirryttiin sujuvasti tulevaisuuden suunnitelmiin. SmartRail on malliesimerkki ekosysteemihankkeesta, jossa mukana ovat kaikki oleelliset toimijat mukaan lukien tilaajat, toteuttajat, tutkimusala ja rahoittajat tekemässä työtä yhteisen vision eteen.

Anssi Krooks Proxion

Yksityisraiteiden tilannekuvajärjestelmällä digiloikka rautatieliikenteen hallintaan, Anssi Krooks, Johtaja, Uudet liiketoiminnat, Proxion (video)

Anssi Krooks oli valinnut näkökulmakseen hieman harvemmin esillä olleen yksityisraiteiden hallinnan haasteet ja mahdollisuudet. Useimmille kuulijoille tuli varmaan pienoisena yllätyksenä yksityisraiteiden merkitys ja laajuus, yksityisraiteita hallinnoi Suomessa 208 yritystä, ja melkeinpä kaikki tavarakuljetukset raiteilla kulkee jossain matkan vaiheessa heidän operoimana. ProX-Rail tilannekuvajärjestelmä on kehitetty asiakastarpeesta yksityisraiteiden tavaraliikenteen hallintaan.

Olavi Keränen, Business Finland

Suomen rautatieala Euroopan markkinoille(pdf)Suomi tarjooma ja EU:n kumppanuusohjelma, Olavi Keränen, Business Finland (video)

Tapahtuman päätöspuheenvuorossa painotus oli suomalaisen osaamisen kehittämisessä ja kansainvälisille markkinoille viemisessä. EU:n Shift2Rail on tullut päätökseensä ja seuraava vaihe Europe’s Rail on startannut, jossa rakennetaan Euroopan raideliikenteen tulevaisuutta. Business Finlandin johdolla ollaan parhaillaan kokoamassa suomalaista yhteistarjoomaa tähtäimenä kansainväliset raideliikennemarkkinat.

Tapahtuman nivoi yhteen ITS Finlandin toiminnanjohtajan Marko Forsblomin seitsämän D:tä. Diversiteetti on avain rikkaampaan ajatteluun, monipuolisempaan ennakointiin, ja parempaan lopputulokseen. Digirata + Datatalous = Dollarit on mielenkiintoinen yhtälö, jossa on juuri nyt paljon rahaa tarjolla myös suomalaiselle osaamiselle. Alan uudistamisessa pitää uskaltaa antaa sijaa myös Disruptioille, joilla ravistellaan perinteisiä malleja. Tulevaisuuden ratkaisujen vientiä maailmalle edistää nyt koottava Dynaaminen Darjooma. Ja lopuksi kaikki Drinksuille.

Marko Forsblom
ITS Finland

Jaa sivu eteenpäin

Lisää kirjoituksia

Automaattiliikenteen koulutusverkosto perustettu
Yleinen

Automaattiliikenteen koulutusverkosto perustettu

Suomalaisten korkeakoulujen yhteistyönä on rakennettu 30 opintopisteen laajuinen opintokokonaisuus, jonka opintojaksot avaavat automaattiautojen teknologisia, eettisiä ja juridisia haasteita, automatisaation ja sähköistymisen tarpeita ajoneuvo- ja liikennejärjestelmäsuunnittelussa sekä ajoneuvoihin, älykkääseen infrastruktuuriin ja liikenteen sähköistymiseen liittyviä liiketoimintamahdollisuuksia. Erikoistunut Koulutusyhteistyö Vastaa Työelämän Tarpeisiin Automatisoidussa Liikenteessä Opetus- ja kulttuuriministeriön erityisavustuksella toteutetussa kehityshankkeessa tavoitteena oli käynnistää uusi koulutusyhteistyötä toteuttava korkeakouluverkosto, joka […]
Kimmo Ylisiurunen - Liikennealan kestävän kasvun ohjelma
Blogi

Kasvuohjelmasta kevään ponnahduslauta kasvuun ja maailmalle

Liikennealan kasvuohjelmissa – ensin kansallisessa kasvuohjelmassa ja sen jälkeen kestävän kasvun ohjelmassa, on vuodesta 2018 alkaen tehty työtä laajalla toimijajoukolla alan yhteisen vision kirkastamiseksi, toimijoiden yhteistyön syventämiseksi sekä yritysvetoisen kasvun ja viennin edistämiseksi. Kasvuohjelman päättymisestä kirjoitettiinkin uutiskirjeessä jo viime vuoden puolella. Nyt, ohjelman päätyttyä vuoden vaihteessa, on hyvä pohtia, mitä meille jäi eväiksi tuleville vuosille […]
ITS Kasvufoorumi yhteistyöllä maailamalle. Nina Kopola BF, Lulu Ranne LVM ja Wille Rydman TEM
Uutinen

Kasvufoorumi ”Yhteistyöllä maailmalle” – Kooste

Viime perjantaina 19.1.2024 koettiin merkittävä tapahtuma liikennealan kestävän kasvun saralla, kun Pikku-Finlandiassa järjestettiin Kasvufoorumi. Tämä tapahtuma merkitsi Liikennealan kestävän kasvun ohjelman päätöstä, mutta samalla se tarjosi näkymän alan tulevaisuuteen, korostaen yhteistyön jatkumista. Seuraavassa tapahtuman esitykset sekä keskeiset puheenaiheet. Jokaisen esiintyjän oma esitys materiaali on katsottavissa esityksen otsikossa olevasta linkistä (pdf). Kasvufoorumin avaus Kasvufoorumin avasivat Liikenne- […]