Kasvuohjelmasta kevään ponnahduslauta kasvuun ja maailmalle

Suomi, Blogi

Liikennealan kasvuohjelmissa – ensin kansallisessa kasvuohjelmassa ja sen jälkeen kestävän kasvun ohjelmassa, on vuodesta 2018 alkaen tehty työtä laajalla toimijajoukolla alan yhteisen vision kirkastamiseksi, toimijoiden yhteistyön syventämiseksi sekä yritysvetoisen kasvun ja viennin edistämiseksi. Kasvuohjelman päättymisestä kirjoitettiinkin uutiskirjeessä jo viime vuoden puolella. Nyt, ohjelman päätyttyä vuoden vaihteessa, on hyvä pohtia, mitä meille jäi eväiksi tuleville vuosille…

Kimmo Ylisiurunen - Liikennealan kestävän kasvun ohjelma

Liikennealan kasvuohjelmissa – ensin kansallisessa kasvuohjelmassa ja sen jälkeen kestävän kasvun ohjelmassa, on vuodesta 2018 alkaen tehty työtä laajalla toimijajoukolla alan yhteisen vision kirkastamiseksi, toimijoiden yhteistyön syventämiseksi sekä yritysvetoisen kasvun ja viennin edistämiseksi. Kasvuohjelman päättymisestä kirjoitettiinkin uutiskirjeessä jo viime vuoden puolella. Nyt, ohjelman päätyttyä vuoden vaihteessa, on hyvä pohtia, mitä meille jäi eväiksi tuleville vuosille ja miten huolehdimme syntyneiden hyvien käytäntöjen jatkuvuudesta.

Kasvufoorumi koosti alan näkemyksiä

Tammikuussa pidetyn kasvuohjelman päättäneen Kasvufoorumin teemana oli ”Yhteistyöllä maailmalle”, mikä hyvin kuvaa sekä kasvuohjelman tavoitteita että foorumin sisältöä. Hallitusohjelman ja ministeriöiden isojen linjausten ja tavoitteiden saavuttaminen tarvitsee rinnalleen ja jatkeeksi konkretiaa, mitä meiltä löytyy jo alalta. Konkretia vaatii rinnalleen sen mahdollistavaa tukea – rahoitustakin. Tätäkin löytyy mm. käynnissä olevista kehitysohjelmista ja vientiaktiviteeteista. Kaikkeen tähän tarvitsemme laajasti koko alan yhteistyötä sekä innovaatioita, tutkimusta- ja kehitystä tukevia toimintoja – erityisesti aktiivista kotimaista referenssimarkkinaa, missä nähdään suomalaisten innovaatioiden ja tuotteiden kasvualustan tärkeys alan kasvulle. Kuten foorumissa totesimme, kun ratkomme kotimaan haasteita ja monistamme samalla ratkaisuja kustannustehokkaasti hyödyksemme, synnytämme viennin ja kasvun edellyttämiä referenssejä.

Kansainvälisen yhteistyön ja viennin merkitys on hallitusohjelmankin kirjauksin vahvistettu elintärkeäksi Suomelle. Kasvuohjelman päättymisestä huolimatta meidän on vaalittava tämän tavoitteen toteutumista. Kasvufoorumissa esillä olleet esimerkit vientimahdollisuuksista kannustavat alaa tekemään hartiavoimin töitä päästäksemme kiinni näihin mahdollisuuksiin. Oman markkinamme koko huomioiden, vientilähtöinen ajattelu tuleekin olla sisäänrakennettuna alan seuraaviin askeliin.

Kasvufoorumissa julkaistiin myös kasvuohjelman opeista laadittu tiivis raportti , joka löytyy liikenne- ja viestintäministeriön julkaisuista. Oppeja, jotka on hyvä huomioida.

Yhteistyön voimaa ei voi vähätellä

Uskallan sanoa, alan kasvutyö ei lopu tähän vaan alkaa tästä. Meillä on nyt hyvät pohjatyöt tehty menneinä vuosina sekä teknologista ja datan hyödyntämisen etumatkaa. Alaan kohdistuu monia haasteita, joissa älykäs ja kestävä liikenne ja liikkuminen ovat erityisasemassa, kun taklaamme yhteiskunnan isoimpia haasteita mm.  ympäristötavoitteiden saavuttamiseksi. Meille sopivaa markkinaakin on – referenssinä 24/7 kaikissa olosuhteissa toimiva liikennejärjestelmämme ja kohteina vaikkapa kaupunkiliikkumisen sisämarkkinat. Mielenkiintoisena esimerkkinä Euroopan noin 600 keskisuurta kaupunkia, joissa puolimiljoonaa-miljoona asukasta, missä kaikissa monistetaan tulevina vuosina useita kaupunkiliikkumisen älykkäitä ratkaisuja. Markkinaa siis on myös megakaupunkien ympärillä jaettavaksi.    

Kasvuohjelman päätyttyä meidän tuleekin huolehtia, että yhteistyölle, ajatustenvaihdolle, ideoinnille ja haastamisellekin on foorumeita, missä synnytämme seuraavien vuosien edistysaskelia ja skaalattavia ratkaisuja. Kasvuohjelmassa toimi laajasti useat ministeriöt, hallinnonalan virastot, kaupungit, akatemia ja yritykset rinnakkain, ratkoen yhdessä, miten alan kasvua mahdollistetaan ja vaalitaan. Nyt on oikea miettiä kuinka varmistamme työn jatkuvuuden. Millä tavoin törmäytämme jatkossakin ideoita alan toimijoiden välillä – kotimarkkinan kehittymiseksi, kehittämiseksi ja uusien innovaatioiden tuottamiseksi? Kuinka näymme kansainvälisillä foorumeilla ja viestimme osaamisestamme? Tehdäänkö vuosittaisista korkeatasoista Kasvufoorumeista jatkuva perinne?

Vientiponnisteluiden edistämiseksi alalla on nyt hyvä pöhinä ja sopivasti kasvuohjelman jäljiltä lämmitetyt Team Finland -verkostosuhteetkin. Meillä on hienoja yrityksiä, toimivia ekosysteemejä ja mahdollisuus paketoida ja kohdistaa yhä kattavammin tarjoomaamme kohtaamaan kansainvälisten markkinoiden tarpeet ja mahdollisuudet. Kasvuohjelman synnyttämänä alan ”viejät” ovat muodostaneet ns. vientiryhmän yhdistäen alan vientiponnistelut, koostaen merkittävimmät ekosysteemit ja veturitoimijat. Tavoitteena alan vientiponnisteluiden parempi synergia ja tehokkuus. Ryhmässä on jo nyt laajasti toimijoita Business Finlandilta, ITS Finlandilta, Fintrafficilta, VTT:ltä, klustereista sekä isoista veturi- ja ekosysteemiyrityksistä. Ryhmä on avoin viennin edistäjille, joten kiinnostuneet mukaan rakentamaan yhdessä alan kansainvälistä näkyvyyttä ja vaikuttavuutta.

Syntyneet rakenteet täysillä käyttöön

Meillä on, kuten alussa totesin, syntynyt hienoja ponnahduslautoja kasvuun ja maailmalle. Älyliikenteessä ITS Finland on ottanut vuodelle 2024 vahvan vienti -teeman meneillään olevan ISMEF  -hankkeen, vahvan Nordic+  -yhteistyön ja näitä tukemaan perustetun vientijaoston myötä. Business Finlandin Decarbonized Cities – sekä Data Economy  -ohjelmat jatkavat Mobility -teema osana kokonaisuutta. Fintrafficissa olemme käynnistäneet liikennedataan liittyvien ratkaisujen vientiklusterin Liikenteen dataekosysteemiverkoston jatkeena. Ajoneuvoteollisuudessa on omat klusterinsa, alalla veturiohjelmansa ja ekosysteeminsä ja monia muita.      

Eikä pidä unohtaa, että ohjelman puitteissa luotu  Future Mobility Finland  –sivusto on toiminut hienosti koko alan näyteikkunana maailmalle saavuttaen kansainvälisen kävijäjoukon ja kiinnostuksen. Sivustosta on syytä pitää huolta ja jatkossa sivustoa ylläpitääkin ITS Finland, mikä varmistaa jatkuvuuden. Kannustankin, uutisoikaa uusista kokeiluista, palveluista, tuotteista ja hankkeista – se on parasta mainosta koko suomalaiselle osaamiselle. 

Alkuvuoden keskusteluista termi ”yhteistyöllä” on jäänyt mieleen. Ei vähiten Kasvufoorumin tämänvuotisesta teemasta ja tilaisuudessa käydystä keskustelusta, mutta myöskin siitä, miten meidän suomalaisten nähdään pärjäävän kovassa kansainvälisessä kilpailussa tekemällä asioita meidän omalla tavalla – yhteistyöllä.

Tämän voisi tiivistää kolmeen näkökulmaan. Teemme ja tuemme kasvua – yhteistyöllä. Saavutamme alalle näkyvyyttä, vientiä ja edelläkävijyyttä – yhteistyöllä. Tuotamme kotimaiselle liikennejärjestelmälle fiksuja ja kestäviä ratkaisuja – yhteistyöllä.

On aika suunnata nyt katse näiden syntyneiden loistavien rakenteiden ja yhteistyön jatkumoon kasvuohjelmankin päätavoitteen mukaisesti yritysvetoisen kasvun edellytysten vahvistamiseksi. Yhdistyksen vientijaoston puheenjohtajana sekä liikennedatan vientiklusterin vetäjänä kehotankin, jos vientimahdollisuudet kiinnostavat, tarttua mahdollisuuteen nyt, kun kokoamme laajalla rintamalla osaamistamme, tuotteitamme ja ratkaisujamme maailmalle vietäväksi. Olkaahan yhteydessä.

Vientikevättä odotellessa, yhteistyöllä kasvua rakentaen,

Kimmo Ylisiurunen, Fintraffic
Liikennealan kestävän kasvun ohjelma, ex-ohjelmajohtaja


Jaa sivu eteenpäin

Lisää kirjoituksia