Yhteistyössä kohti nollapäästöistä meriliikennettä

Suomi, Blogi

Mitä mahdollisuuksia Wärtsilän Zero Emission Marine -ekosysteemihanke tarjoaa ITS-alan toimijoille?   Wärtsilä on kaikille tuttu, jo vuonna 1834 perustettu suomalainen uranuurtajayritys. Tänä päivänä Wärtsilä toimii 79 maassa ja on kansainvälisesti johtava innovatiivisen teknologian ja elinkaariratkaisujen toimittaja merenkulku- ja energiamarkkinoilla. Panostamme kestävän teknologian ja palveluiden innovaatioihin auttaaksemme asiakkaitamme vastamaan ympäristömuutoksen haasteisiin ja parantamaan taloudellista suorituskykyään. Wärtsilän…

ZEM Ecosystem

Mitä mahdollisuuksia Wärtsilän Zero Emission Marine -ekosysteemihanke tarjoaa ITS-alan toimijoille?

 

Wärtsilä on kaikille tuttu, jo vuonna 1834 perustettu suomalainen uranuurtajayritys. Tänä päivänä Wärtsilä toimii 79 maassa ja on kansainvälisesti johtava innovatiivisen teknologian ja elinkaariratkaisujen toimittaja merenkulku- ja energiamarkkinoilla. Panostamme kestävän teknologian ja palveluiden innovaatioihin auttaaksemme asiakkaitamme vastamaan ympäristömuutoksen haasteisiin ja parantamaan taloudellista suorituskykyään. Wärtsilän vakiintunut rooli globaaleilla markkinoilla tarjoaa meille loistavan mahdollisuuden toimia ympäristöystävällisen meriteknologian ja -liikenteen ratkaisujen Veturi-yrityksenä avaten kansainvälisiä mahdollisuuksia myös alan muille toimijoille. Siksi osallistuimme Business Finlandin veturiyritysten haastekilpailuun vuonna 2021. Iloksemme joulukuussa 2021 saimme Business Finlandista tiedon, että se oli myöntänyt Zero Emission Marine (ZEM) -hankkeellemme 20 miljoonan euron rahoituksen.

  • pilvipalvelualustan ja käyttöliittymän kehittämisessä niin aluksilla kuin verkossa
  • optimoinnin ja autonomisen toiminnan mahdollistavien tekoälymallien, ohjelmointirajapintojen sekä kirjastojen kehittämisessä energiankäytön ja päästöjen määrittämiseksi
  • avointen ohjelmointirajapintojen kehittämisessä alusten laitteistointegrointeja varten
  • uusien datalähteiden, laitteistojen ja sensorien integroinnissa
  • sovelluskehityksessä, joka tukee läpinäkyvyyttä (seuranta, tietoisuus, raportointi), operoinnin optimointia sekä integrointia autonomisen käytön kanssa koko teknologiakentän osalta.

Kaikkinensa ZEM-hanke kattaa seuraavat osa-alueet:

  • Teknologiaratkaisut vihreille polttoaineille: Tässä teemassa ZEM-ekosysteemi kehittää moottoriteknologioita ja energianvarastointijärjestelmiä yhdessä mahdollisten asiakkaiden sekä sopivien toimittajien ja tutkijoiden kanssa. Näin mahdollistetaan taloudellisesti ja ympäristön kannalta kestävien uusien ratkaisujen nopea käyttöönotto. Päätavoitteemme on kehittää edistyksellisimpiä teknologioita Zero Emission Marinen polttomoottorikonseptiin sekä uusille aluksille että jälkiasennuksille. Kehitämme lisäksi energian varastointiratkaisuja tukemaan moottoriteknologioita sekä erilliskäyttöön.
  • Vihreiden polttoaineiden tuotanto: ZEM-ekosysteemi nopeuttaa hiilineutraalien polttoaineiden kehittämistä, tuotantoa ja infrastruktuuria polttoaineiden tuottajien ja muiden jäsentensä kanssa. Polttoainevaihtoehtoihin kuuluvat biopolttoaineet, ammoniakki, vety ja sen johdannaiset, sekä hiilen talteenotto, varastointi (CCUS) ja käyttö synteettisten polttoaineiden tuottamiseksi. Päätavoitteemme on löytää parhaat hiilineutraalit sekä hiilinegatiiviset polttoainevaihtoehdot huomioiden olemassa olevat moottori- ja tuotantoteknologiat.
  • Automatisoidut ja optimoidut operaatiot: Kehitämme automatisoituja ja optimoituja operaatioita järjestelmän älykkyyden ja tehokkuuden parantamiseksi sekä päästövähennyksien saavuttamiseksi. Päätavoitteemme on optimoida meriliikennettä ja alusten operointia voidaksemme vähentää niiden energiankulutusta ja siten myös päästöjä, ja näin tuottaa lisäarvoa ekosysteemille.
  • Tulosperusteiset liiketoimintamallit: Wärtsilä haluaa edistää koko ekosysteemin vihreää siirtymää taloudellisesti kannattavien liiketoimintamallien avulla. Laajamittaisen tutkimuksen ja yhteistyön avulla arvioimme erilaisia liiketoimintamalleja, toimitusmalleja sekä vaihtoehtoisia teknologioita. Päätavoitteemme on luoda liiketoimintamalli, jonka keskiössä on elinkaaren päästöjen vähentäminen, ja joka perustuu riskin ja lisäarvon jakamiseen asiakkaan kanssa.

Kuinka mukaan?

Tänä vuonna ZEM:ssa keskitymme entistä enemmän kumppanuuksiin yritysten, asiakkaiden ja toimittajien kanssa. ZEM-hanke yhdistää toimijat yli sektorien ja toimialojen ja mahdollistamme koko arvoketjun laajuisen yhteistyön. Ekosysteemiprojektien tavoite on kehittää uusia konsepteja ja liiketoimintamahdollisuuksia ja siten vahvistaa globaalia merisektoria. Business Finland tarjoaa myös rahoitusta ekosysteemihankkeille, joilla on kansainvälistä potentiaalia. Tänä vuonna on tulossa vielä kaksi mahdollisuutta hakea rahoitusta ekosysteemiprojekteille Business Finlandin hauista, jotka sulkeutuvat 13.4. ja 13.9.

Olethan matalalla kynnyksellä yhteydessä, jos tunnistat oman organisaatiosi osalta yllä mainittuihin kokonaisuuksiin liittyen kansainvälisen potentiaalin omaavia kehitysaihioita, jotka edistävät siirtymää kohti nollapäästöistä meriliikennettä!

Järjestämme myös infotilaisuuksia, joihin yritykset voivat tulla kuulemaan lisää ZEM:sta ja hankkeen tarjoamista rahoitusmahdollisuuksista. 30.3. olemme Meriverkostot-messuilla Naantalissa ja 1.6. Ahvenanmaalla Sjöfartens Dagissa. Toivon mukaan tapaamme siellä!

Lisätietoa Wärtsilän ZEM-hankkeesta: Etusivu – ZEM Ecosystem

Business Finland – Veturiyritysten ja ekosysteemien rahoitus : Veturiyritysten ja -ekosysteemien rahoitus – Business Finland

 

Piia Karjalainen,
Head of Maritime Affairs, Wärtsilä

Photo by Hendrik Morkel on Unsplash

Muista osallistua Meritime ITS tapahtumaan 19.-20.4.2023

Jaa sivu eteenpäin

Lisää kirjoituksia

Uutinen

Intertraffic Amsterdam 2024

Viikko Intertraffic Amsterdamiin Intertraffic Amsterdam on kansainvälinen foorumi kaikille liikenneteknologian ammattilaisille maailmanlaajuisesti. Yli 900 näytteilleasettajaa yli 100 maasta tarjoaa kattavan katsauksen uusimpiin suuntauksiin ja kehitykseen. ITS Finland yhdessä ITS Nordic+ kanssa osallistuvat tapahtumaan yhteisosastolla ITS Nationlasin alla. ITS Nationals tuo yhteen kymmenen maata Euroopasta. ITS Finlandin alla osastolle numero 02.308 osallistuu 8 jäsentämme; Finntraffic, Forum […]
Lausunnot

Älykkään liikenteen verkosto ITS Finlandin lausunto-Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi liikennevakuutuslain, Liikennevakuutuskeskuksesta annetun lain ja vakuutusyhtiölain muuttamisesta 

Älykkään liikenteen verkosto ITS Finlandin lausunto koskien hallituksen esitystä eduskunnalle laeiksi liikennevakuutuslain, Liikennevakuutuskeskuksesta annetun lain ja vakuutusyhtiölain muuttamisesta   ITS Finland toimii digitaalisen liikenteen ja kuljetuksen kehittämisen yhteistyöfoorumina kooten hallinnon, tutkimuksen ja elinkeinoelämän toimijat yhteen. ITS Finland on voittoa tavoittelematon asiantuntijaverkosto, johon kuuluu yli 100 jäsenorganisaatiota, joissa työskentelee yli 30 000 työntekijää. Yhdistyksen tavoitteena on edistää […]
Blogi

Pro gradu -tutkielma älykkään liikenteen mahdollisuuksista ja haasteista Suomen kunnissa

Blogikirjoitus älykkääseen liikenteeseen liittyvästä pro gradu -tutkielmasta, jonka on tehnyt tuotantotalouden ekonomi Aukusti Perttula.